T H O M A S   G A R N O N            

                                                 

    Selected Works     Biography     Contact          

    <<               'Untitled' (tweet tweet), 2018, digital drawing on JPEG (archival inkjet photograph)                >>            

 

                                                                                                                                                     

'Untitled (tweet tweet), 2017-18 AP-1